Getexmässan i Dubai

Gulfstaterna är ett expansivt område just nu för utveckling av högre utbildning. Som en del av projektet kommer vi under nästa vecka att åka på den del av mässan som hålls i Dubai. Se http://www.mygetex.com/. Getex står för Gulf Education & Training Exhibition. Vi kommer att intervjua studenter och olika aktörer på mässan och undersöka själva aktiviteten i sig, dvs. mässan. Hur är den uppbyggd och hur orienterar man sig i den. Getexmässan äger rum varje termin i olika delar av Gulfstaternma, Qatar, Bahrein och Dubai.Vi kommer även att  besöka DIAC, dvs. Dubai International Academic City som beskriver sig själva som världens enda frizon för högre utbildning med total skattebefrielse. DIAC är en s.k. ”tertiary cluster development”, dvs. en slags shoppingmall för högre utbildning.  Denna akademiska stad är helt och hållet ägd av Tecom Investments som i sin tur är helägt av Dubai Holding. Det är både privat och statligt på samma gång på det sätt som kännetecknar ägarskapet i Gulfstaterna.


 
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu