Globaliserade utbildningslandskap

Vi rapporterar fortlöpande om projektet GLOBALISERADE UTBILDNINGSLANDSKAP: STUDENTER, MOBILITET OCH LÄRANDE I KUNSKAPSSAMHÄLLET, finansierat av VR – Utbildningsvetenskap 2010-2012.

Den högre utbildningen befinner sig i mycket stark expansion just nu. Inte minst händer det mycket på den globala arenan. Från svensk horisont innebär detta bland annat att många studenter kommer till Sverige och berikar vår högre högre utbildning, men det innebär också att svenska studenter beger sig utomlands, eller att svenska universitet bygger filialer i andra länder, inte sällan i form av partnerskap med inhemska universitet. Hela landskapet för högre utbildning befinner sig i förändring. I projektet följer vi dessa förändringar huvudsakligen från två perspektiv som vi kallar det kunskapsantropologiska och det kunskapsideologiska. Vad dessa perspektiv innebär kommer successivt att presenteras i bloggen. Vi kommer här att rapportera om sådant som vi läst och diskuterat, konferenser som vi åker på och iakttagelser som görs.

Bloggen är intressant för dig som är student eller forskare inom högre utbildning eller utbildningsvetenskap i vid mening, men även för dig som är intresserad av att följa forskningen kring den högre utbildningen i en global kontext.


2 Comments

 
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu