Förslag på uppsatser och exjobb

I projektet vill vi gärna samarbeta med studenter i olika utbildningar. Projektet handlar ju till stor del om studenters villkor och visst är det då bra om också studenter är engagerade i projektet. Det passar främst dem som befinner sig i utbildningens senare stadier och som vill börja skriva på sina kandidat- eller mastersuppsatser alt. exjobb.  Vi tänker oss att du har en bakgrund i samhälls- eller kulturvetenskapliga program eller fristående kurser (pedagogik, antropologi, historia, idéhistoria, filosofi, etc.)  inom det området. Det passar också bra för studenter i lärarutbildning som vill fokusera på den högre utbildningens villkor och studenters situation. Eftersom högre utbildning i vår tid ofta bygger på användning av informationsteknik som möjliggör medierade möten på distans eller i allmänhet nätbaserad undervisning, kan detta projekt också passa för exjobb inom tekniska och ekonomiska områden.

Projektet har en hemsida där det finns en länk till olika förslag på uppsatser och exjobb. Titta gärna på den listan och tveka inte att höra av dig till oss om du tycker att det är intressant. Listan hitta du också här.

Kontakta Per-Anders Forstorp (KTH och Linköpings universitet – Campus Norrköping) eller Ulf Mellström (Luleå tekniska universitet)


 
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu