Bloggsystem av Bloggproffs

Getexmässan i Dubai

oktober 21st, 2010 by PA Forstorp

Gulfstaterna är ett expansivt område just nu för utveckling av högre utbildning. Som en del av projektet kommer vi under nästa vecka att åka på den del av mässan som hålls i Dubai. Se http://www.mygetex.com/. Getex står för Gulf Education & Training Exhibition. Vi kommer att intervjua studenter och olika aktörer på mässan och undersöka själva aktiviteten i sig, dvs. mässan. Hur är den uppbyggd och hur orienterar man sig i den. Getexmässan äger rum varje termin i olika delar av Gulfstaternma, Qatar, Bahrein och Dubai.Vi kommer även att  besöka DIAC, dvs. Dubai International Academic City som beskriver sig själva som världens enda frizon för högre utbildning med total skattebefrielse. DIAC är en s.k. ”tertiary cluster development”, dvs. en slags shoppingmall för högre utbildning.  Denna akademiska stad är helt och hållet ägd av Tecom Investments som i sin tur är helägt av Dubai Holding. Det är både privat och statligt på samma gång på det sätt som kännetecknar ägarskapet i Gulfstaterna.

Posted in Okategoriserat | Comments (0)


Academic cities

september 23rd, 2010 by PA Forstorp

Just nu expanderar den högre utbildningen mycket kraftigt i Mellanöstern och särskilt i Gulfstaterna. Titta på det här TV-programmet från amerikanska PBS så får du veta mer om den högre utbildningen i Qatar. I projektet har vi planerat att göra delstudier som fokuserar just på situationen i Gulfstaterna.

Se även boken Higher education in the Gulf States.

Jacket Image For Higher Education in the Gulf States

Posted in Okategoriserat | Comments (0)


Förslag på uppsatser och exjobb

september 23rd, 2010 by PA Forstorp

I projektet vill vi gärna samarbeta med studenter i olika utbildningar. Projektet handlar ju till stor del om studenters villkor och visst är det då bra om också studenter är engagerade i projektet. Det passar främst dem som befinner sig i utbildningens senare stadier och som vill börja skriva på sina kandidat- eller mastersuppsatser alt. exjobb.  Vi tänker oss att du har en bakgrund i samhälls- eller kulturvetenskapliga program eller fristående kurser (pedagogik, antropologi, historia, idéhistoria, filosofi, etc.)  inom det området. Det passar också bra för studenter i lärarutbildning som vill fokusera på den högre utbildningens villkor och studenters situation. Eftersom högre utbildning i vår tid ofta bygger på användning av informationsteknik som möjliggör medierade möten på distans eller i allmänhet nätbaserad undervisning, kan detta projekt också passa för exjobb inom tekniska och ekonomiska områden.

Projektet har en hemsida där det finns en länk till olika förslag på uppsatser och exjobb. Titta gärna på den listan och tveka inte att höra av dig till oss om du tycker att det är intressant. Listan hitta du också här.

Kontakta Per-Anders Forstorp (KTH och Linköpings universitet – Campus Norrköping) eller Ulf Mellström (Luleå tekniska universitet)

Posted in Okategoriserat | Comments (0)


Globaliserade utbildningslandskap

september 23rd, 2010 by PA Forstorp

Vi rapporterar fortlöpande om projektet GLOBALISERADE UTBILDNINGSLANDSKAP: STUDENTER, MOBILITET OCH LÄRANDE I KUNSKAPSSAMHÄLLET, finansierat av VR – Utbildningsvetenskap 2010-2012.

Den högre utbildningen befinner sig i mycket stark expansion just nu. Inte minst händer det mycket på den globala arenan. Från svensk horisont innebär detta bland annat att många studenter kommer till Sverige och berikar vår högre högre utbildning, men det innebär också att svenska studenter beger sig utomlands, eller att svenska universitet bygger filialer i andra länder, inte sällan i form av partnerskap med inhemska universitet. Hela landskapet för högre utbildning befinner sig i förändring. I projektet följer vi dessa förändringar huvudsakligen från två perspektiv som vi kallar det kunskapsantropologiska och det kunskapsideologiska. Vad dessa perspektiv innebär kommer successivt att presenteras i bloggen. Vi kommer här att rapportera om sådant som vi läst och diskuterat, konferenser som vi åker på och iakttagelser som görs.

Bloggen är intressant för dig som är student eller forskare inom högre utbildning eller utbildningsvetenskap i vid mening, men även för dig som är intresserad av att följa forskningen kring den högre utbildningen i en global kontext.

Posted in Okategoriserat | Comments (2)Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu